Bilgi / Info

1996 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2005 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden yüksek lisans, 2014 yılında doktora derecesi almıştır. Özten, halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmakta, kuram ve stüdyo derslerine girmektedir. Son dönemde Hakan Anay ile birlikte Mimarlık Kuram Kitapılığı’nı yayına hazırlamaktadır.

Leave a Reply