Kitaplar / Books

Biçim ve İşlev: Bugün Biçim ve İşlev Üzerine Tartışmanın Neresindeyiz? ESOGÜ, 2011, ISBN: 978-975-7936-86-2 (Hakan Anay’la birlikte, yardımcı editörlük)

Leave a Reply